Wydział Metali Nieżelaznych AGH

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?


Aby zalogować się w obszarze platformy e-learningowej, konieczne jest posiadanie konta w Wirtualnej Uczelni (z uzupełnionym adresem email) lub USOS i utworzenie hasła do platformy UPEL. Jeżeli posiadasz utworzone hasło w innym obszarze platformy UPEL, możesz się zalogować z tymi samymi danymi. W przeciwnym wypadku, w celu utworzenia hasła proszę przejść do strony: upel.agh.edu.pl/haslo

Loginem konta studenta jest jego numer albumu.
Loginem dla prowadzącego jego adres email zarejestrowany w Wirtualnej Uczelni