Szkolenia

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Aby zalogować się w obszarze platformy e-learningowej, konieczne jest posiadanie konta w systemie dziekanat(z uzupełnionym adresem email) i utworzenie hasła do platformy UPEL. 

W celu utworzenia hasła proszę przejść do strony: upel.agh.edu.pl/haslo

Loginem pracownika jego adres email zarejestrowany w systemie dziekanat.